Mae rôl y sector mewn ymgysylltu a dylanwadu wedi cynyddu yng ngŵydd cyllidebau sy’n lleihau yn y sector cyhoeddus lleol a chenedlaethol a deddfwriaeth sy’n gofyn i’r sector fod yn rhan o lywodraethu lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Nod Cefnogi Trydydd Sector Cymru o ran ymgysylltu a dylanwadu yw gwella polisïau a gwasanaethau cyhoeddus.

Waeth a ydych chi eisiau chwarae rhan weithredol mewn ymgysylltu â chymunedau, eisiau i’ch llais gael ei glywed neu eisiau datblygu eich sgiliau er mwyn dylanwadu’n effeithiol ar bolisi a’i lunio, mae’r cyrsiau hyn yma i’ch helpu chi.

Cyrsiau yn ôl piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw gefnogol

Gwirfoddoli

Adeiladu cymunedau gwell trwy wirfoddoli

Gwirfoddoli
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy

Cyllid Cynaliadwy

Adnoddau Ymgysylltu a Dylanwadu i chi

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru
Ymgysylltu a Dylanwadu

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru
Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru - Fersiwn hawdd ei darllen
Ymgysylltu a Dylanwadu

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru – Fersiwn hawdd ei darllen

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru – Fersiwn hawdd ei darllen
Cyfryngau Cymdeithasol
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn sianel ryngweithiol, ddigidol sy’n hwyluso’r broses o greu neu rannu gwybodaeth, syniadau, diddordebau gyrfa, a mathau eraill o fynegiant drwy gymunedau a rhwydweithiau rhithwir. Mae llawer o gyfryngau traddodiadol yn cyflwyno gwybodaeth i gynulleidfaoedd ond yn rhoi ychydig iawn o allu iddynt roi eu barn ar fater.

Cyfryngau Cymdeithasol