Deddf Llesiant CD (Cymru) 2015: Gwneud penderfyniadau ar gyfer Gwell Yfory

Trosolwg

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (WFGA) yw deddfwriaeth datblygu cynaliadwy Cymru. Daeth y ddeddf i rym ym mis Ebrill 2015. Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i gael cyfraith o’r fath.

Mae’r cwrs hwn yn darparu trosolwg o sut gellir rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ar waith o fewn eich mudiad er mwyn helpu i greu yfory gwell.

Please login.