Hawlfraint

Mae hawlfraint y wefan hon a’i chynnwys yn eiddo i berchennog y wefan. Cedwir pob hawl.

Gwaherddir ailddosbarthu neu atgynhyrchu rhan o’r cynnwys neu’r holl gynnwys ar unrhyw ffurf ac eithrio canlynol:

  • Cewch argraffu neu lawrlwytho darnau o’r wefan i ddisg galed leol at eich defnydd personol ac at ddefnydd anfasnachol yn unig
  • Cewch gopïo’r cynnwys i drydydd partïon unigol at eu defnydd personol, ond dim ond os byddwch yn cydnabod y wefan fel ffynhonnell y deunydd

Ni chewch, ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig datganedig gennym, ddosbarthu neu fanteisio’n fasnachol ar y cynnwys. Ni chewch ychwaith ei drosglwyddo na’i storio ar unrhyw wefan arall neu ar unrhyw fath o system adfer electronig.