Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru

Postiwyd 17th June 2022

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Nod yr egwyddorion yw llywio’r ffordd yr ymgysylltir â phobl er mwyn sicrhau ei bod o ansawdd da, yn agored ac yn gyson.

Maen nhw’n cynnig cyfres o ganllawiau i fudiadau o fewn y sector cyhoeddus a gwirfoddol yng Nghymru.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.