Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Trosolwg

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (WFGA) yw deddfwriaeth datblygu cynaliadwy Cymru. Daeth y ddeddf i rym ym mis Ebrill 2015.

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i gael cyfraith o’r fath.

Please login.