Gwybodaeth, arweiniad a chymorth datblygu

Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth sydd ar gael i bawb i alluogi eich mudiad i arfer llywodraethu da.

Dywedodd 86% o’r unigolion a oedd wedi defnyddio gwasanaethau llywodraethu CTSC fod y cymorth hwn wedi eu helpu i raddau helaeth neu i ryw raddau gyda’u hyder i redeg eu mudiad.

Dysgu a datblygu

Rhoi cymorth ymarferol i ymddiriedolwyr a staff cyflogedig er mwyn gweithredu’n gyfreithlon ac yn effeithiol.

Cysylltu mudiadau trydydd sector â chymorth arbenigol

Mae ein rhwydwaith yn ein galluogi i ddeall yr amrywiaeth o gymorth sydd ar gael ac i’ch cysylltu a gwybodaeth â chyngor arbenigol sy’n diwallu eich anghenion gorau.

Llywodraethu Da – Gwybodaeth

Iechyd a Diogelwch
Llywodraethu Da

Iechyd a Diogelwch

Cynlluniwyd y canllawiau hyn er mwyn eich cyflwyno chi, fel elusen neu fudiad sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, i’ch cyfrifoldebau iechyd a diogelwch.

Iechyd a Diogelwch
Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach
Llywodraethu Da

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach

Os ydych chi eisiau dechrau elusen fach, bydd angen cyfres o reolau arnoch sy’n esbonio beth mae’r elusen yn ei wneud a sut y caiff ei rhedeg.

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach
Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol
Llywodraethu Da

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol

Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) yn gyfarfod blynyddol ffurfiol gan aelodau cymdeithas, cwmni, elusen neu fudiad arall, at ddibenion cynnal etholiadau ac adrodd ar ddigwyddiadau’r flwyddyn.

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol