Cysylltu

Cysylltwch â ni

Hoffem glywed gennych

Defnyddiwch y ffurflen ymholiadau isod i’n helpu i arwain eich ymholiad  – Cysylltwch â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) neu CGGC gan ddefnyddio’r manylion ar yr ochr dde.

Cysylltwch â’r Hwb Gwybodaeth

Croeso i’r Hwb Gwybodaeth
CGGC
Un Rhodfa’r Gamlas
Heol Dumballs
Caerdydd
CF10 5BF
21 Stryd Egerton Wrecsam
LL11 1ND
Ffonio 01978 312556
112-113 Stryd Masnach
Maesteg
Pen-y-Bont ar Ogwr
CF34 9DL
Ffonio 01656 810400
Y Mwnt
18 Heol y Frenhines
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1JT
Ffonio 01267 245555
Butetown Community Centre
Loudoun Square
CAERDYDD
CF10 5UZ
Bryndulais
67 Stryd y Bont
Llambedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7AB
Ffonio 01570 423232
7 Ffordd Rhiw
Bae Colwyn
Conwy
LL29 7TG
Ffonio 01492 534091
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF
Ffonio 01824 702441
Uned 3
Parc Busness yr Wyddgrug
Ffordd Wrecsam
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 1XP
Ffonio 01352 744000
Tŷ Derwen
Church Road
Newport
NP19 7EJ
Ffonio 01633 241550
6 Melin Corrwg
Cardiff Road
Upper Boat
Pontypridd
CF37 5BE
Ffonio 01443 846200
23-25 Y Bont Bridd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AB
Ffonio 01286 672626
Neuadd y Dref
Sgwâr Bulkeley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR
Ffonio 01248 724944
Tŷ Margaret Thorne
17-19 Stryd Alfred
Castell-nedd
SA11 1EF
Ffonio 01639 631246
36/38 Y Stryd Fawr
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2DA
Ffonio 01437 769422
Unit 30
Ddole Road Enterprise Park
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF
Ffonio 01597 822191
Canolfan Gweithredu Gwirfoddol
7 Heol Walter
Abertawe
SA1 5NF
Ffonio 01792 544000
Portland Buildings
Commercial Street
Pontypool
Torfaen
NP4 6JS
Ffonio 01495 742420
Unit 11
Barry Community Enterprise Centre
Skomer Road
Barry CF62 9DA
Ffonio 01446 741706
Canolfan Gweithredu Gwirfoddol
89-90 Stryd Fawr
Merthyr Tudful
CF47 8UH
Ffonio 01685 353900
CGGC
Un Rhodfa’r Gamlas
Heol Dumballs
Caerdydd
CF10 5BF