Good governance is essential to the success of voluntary organisations. Third Sector Support Wales supports organisations to put in place best practice governance and safeguarding enabling them to operate legally and effectively, building the skills and confidence of organisational leaders.

Whether you are a trustee of a registered charity, a Chief Executive, the member of a governing body, director of a social enterprise, or a committee member for a local voluntary group, these courses are here to help you.

Courses by pillar

Supporting hand

Volunteering

Building better communities through volunteering

Volunteering
Hand to support growing plant

Sustainable Funding

Creating a thriving and sustainable third sector

Sustainable Funding
Group of people engaging through joining hands

Engagement & Influencing

Influencing decision makers to effect change

Engagement & Influencing

Good Governance resources for you

Ieithoedd a Fformatau hygyrch
Llywodraethu Da

Ieithoedd a Fformatau hygyrch

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r hyn y dylai mudiadau ei wneud i sicrhau bod yr wybodaeth y maen nhw’n ei darparu yn hygyrch i bawb.

Ieithoedd a Fformatau hygyrch
Polisi Iechyd a Diogelwch
Llywodraethu Da

Polisi Iechyd a Diogelwch

Templed o ddogfen yw hwn, i’w ddiwygio a’i ddefnyddio fel y bo’n briodol. Awgrymwn eich bod yn llunio’r ddogfen gyda’ch logo a’ch brandio eich hun.

Polisi Iechyd a Diogelwch
Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau - arfer da
Llywodraethu Da

Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau – arfer da

Mae’r wybodaeth a ddarperir yn y daflen hon ar gyfer cyfarwyddyd yn unig. Nid yw’n amnewid am gyngor proffesiynol ac ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled o ganlyniad i unrhyw un sy’n gweithredu neu’n gwrthod gweithredu arno.

Gwiriadau’r DBS A Hanes O Euogfarnau – arfer da