Mae cael mwy o bobl i wirfoddoli yn allweddol i lesiant unigolion, cymunedau a Chymru fel cenedl. Nod Cefnogi Trydydd Sector Cymru yw helpu mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwirfoddoli a helpu mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr i recriwtio a chefnogi eu gwirfoddolwyr.

Waeth a ydych chi’n ystyried gwirfoddoli, eisoes yn wirfoddolwr neu’n fudiad sydd eisiau gwella’r ffordd rydych chi’n rheoli gwirfoddolwyr, mae’r cyrsiau hyn yma i’ch helpu chi.

Cyrsiau yn ôl piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy

Cyllid Cynaliadwy
Grŵp o bobl yn cymryd rhan drwy ddal dwylo

Ymgysylltu a Dylanwadu

Dylanwadu ar benderfynwyr er mwyn effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu

Adnoddau gwirfoddoli i chi

Cynllun Gwirfoddoli Cyflogwyr Foothold
Gwirfoddoli

Cynllun Gwirfoddoli Cyflogwyr Foothold

Gall Cynlluniau Gweithwyr yn Gwirfoddoli (CGG) neu Wirfoddoli a Gefnogir gan y Cyflogwr (GGC) fel y’i gelwir weithiau fod yn ffordd effeithiol iawn o ychwanegu…

Cynllun Gwirfoddoli Cyflogwyr Foothold
Gwirfoddoli Ieuenctid: Pecyn Cymorth i’r Trydydd Sector
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli Ieuenctid: Pecyn Cymorth i’r Trydydd Sector

Crëwyd y Pecyn Cymorth hwn i helpu i gefnogi’r trydydd sector i ymgysylltu â gwirfoddolwyr ifanc (11 – 18 oed) fel rhan o brosiect a chaeth ei ariannu gan gynllun Grantiau Strategol Gwirfoddoli Cymru.

Gwirfoddoli Ieuenctid: Pecyn Cymorth i’r Trydydd Sector
Volunteens: Be Heard. Be Helpful. Adnodd i Athrawon
Gwirfoddoli

Volunteens: Be Heard. Be Helpful. Adnodd i Athrawon

Ariannwyd gan Grantiau Strategol Gwirfoddoli Cymru, mae Foothold Cymru wedi bod yn rhedeg prosiect o’r enw Volunteens: Be Heard. Be Helpful a oedd yn seiliedig…

Volunteens: Be Heard. Be Helpful. Adnodd i Athrawon