Mae cael mwy o bobl i wirfoddoli yn allweddol i lesiant unigolion, cymunedau a Chymru fel cenedl. Nod Cefnogi Trydydd Sector Cymru yw helpu mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwirfoddoli a helpu mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr i recriwtio a chefnogi eu gwirfoddolwyr.

Waeth a ydych chi’n ystyried gwirfoddoli, eisoes yn wirfoddolwr neu’n fudiad sydd eisiau gwella’r ffordd rydych chi’n rheoli gwirfoddolwyr, mae’r cyrsiau hyn yma i’ch helpu chi.

Cyrsiau yn ôl piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy

Cyllid Cynaliadwy
Grŵp o bobl yn cymryd rhan drwy ddal dwylo

Ymgysylltu a Dylanwadu

Dylanwadu ar benderfynwyr er mwyn effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu

Adnoddau gwirfoddoli i chi

Cefnogi Gwirfoddolwyr â Phrofiad Byw – Canllaw Arfer Gorau i Gynhwysiant
Gwirfoddoli

Cefnogi Gwirfoddolwyr â Phrofiad Byw – Canllaw Arfer Gorau i Gynhwysiant

Mae Ymddiriedolaeth St Giles wedi creu Canllaw Arfer Gorau ar Gynhwysiant i gefnogi gwirfoddolwyr gyda Phrofiad Byw fel rhan o brosiect a ariennir gan Grantiau…

Cefnogi Gwirfoddolwyr â Phrofiad Byw – Canllaw Arfer Gorau i Gynhwysiant
Gwirfoddoli

Gwerthusiad Ymchwilwyr Insight Innovate Trust

Prosiect Innovate Trust yw Ymchwilwyr Insight a ariennir gan Gronfa Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru CGGC. Nod y prosiect oedd nodi sut y gall gweithredu gwirfoddol…

Gwerthusiad Ymchwilwyr Insight Innovate Trust
Gwirfoddoli

Crynodeb Gwithredol Caru Eryri

Mae llawer i’w ddysgu gan dderbynyddion Cynllun Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru; maen nhw wedi bod yn arwain prosiectau arloesol sy’n edrych ar wirfoddoli yn yr…

Crynodeb Gwithredol Caru Eryri