Rydym yma i helpu

Mae rhedeg mudiad gwirfoddol bach fel ‘ceisio jyglo tra’n reidio beic’. Mae’r dasg yn gofyn am y gallu i gadw sawl peli yn yr awyr ar yr un pryd ac ymdeimlad datblygedig iawn o gydbwysedd i ymdopi â’r pwysau niferus sydd yn tynnu ar amser ac egni rhywun.

Rydym wedi datblygu’r meysydd gwybodaeth uchod fel bod rheolwyr mudiadau bach yn cael y cyfle gorau i lwyddo a helpu ein cymunedau. Mae’r holl adnoddau wedi cael eu llunio’n ofalus gan arbenigwyr gwybodaeth i sicrhau bod y wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir.