Cyflwyniad i Effaith

Mae'r cwrs hwn i fudiadau sydd am ddechrau deall a mesur eu heffaith. Mae'n gwrs rhagarweiniol y gellid hefyd ei ddefnyddio fel sesiwn ddiweddaru neu i ategu hyfforddiant.

Mae’r cwrs hwn i fudiadau sydd am ddechrau deall a mesur eu heffaith. Mae’n gwrs rhagarweiniol y gellid hefyd ei ddefnyddio fel sesiwn ddiweddaru neu i ategu hyfforddiant.

Please login.