Trosolwg

Yn y sesiwn hon byddwn yn rhoi sylw i:

  • Beth, Pam, Pwy, Pryd, a Ble yng nghyd-destun gwirfoddoli 
  • Gwahanol fathau o wirfoddoli
  • Paratoi ar gyfer gwirfoddolwyr

Byddwch hefyd yn darganfod ble i gael mwy o wybodaeth am y pwnc hwn gan gynnwys templedi, ffurflenni sampl a pholisïau.

Please login.