Codi Arian- Cymynroddion

Postiwyd 8th June 2020

Mae codi arian drwy gymynroddion yn weithgaredd hirdymor sy’n anodd ei fonitro; er y bydd rhai rhoddwyr sy’n hysbys i chi yn dweud wrthych am eu bwriad i adael rhodd, ni fydd rhoddwyr eraill yn gwneud hyn, a bydd rhai pobl nad ydynt yn hysbys i’ch mudiad yn gadael rhodd.

Er bod yr elw ar fuddsoddiad mewn codi arian cymynrodd yn gallu bod yn uchel iawn, caiff ei oedi oherwydd natur y rhodd.

 

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.