Cydnabod Gwirfoddolwyr a Mesur Effaith

Trosolwg

Yn y sesiwn hon byddwn yn rhoi sylw i:

  • Gwerthfawrogi’ch gwirfoddolwyr a rhoi cydnabyddiaeth 
  • Beth yw effaith?
  • Mesur effaith

… ac mae cyfleoedd i ‘roi cynnig arni’.

Byddwch hefyd yn darganfod o ble i gael mwy o wybodaeth am y pwnc hwn gan gynnwys templedi, ffurflenni enghreifftiol a pholisïau.

Please login.