Nod y cwrs hwn yw rhoi sesiwn friffio i swyddogion diogelu (arweinwyr neu ymddiriedolwyr diogelu, hyrwyddwyr, unigolyn dynodedig ac ati) neu’r bobl hynny sy’n penodi neu’n rheoli swyddogion diogelu ar yr hyn y gall y rôl ei olygu, y cyfrifoldebau a’r cydymffurfedd cyfreithiol.

Please login.