Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i recriwtio mwy diogel a fydd yn cynyddu dealltwriaeth cyfranogwyr o sut i recriwtio’n ddiogel a chyflawni eu cyfrifoldebau fel cyflogwr.

Please login.