Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i gyfranogwyr o sut i sefydlu systemau a rheolaethau ariannol o fewn y trydydd sector. Mae’r cwrs hwn yn esbonio sut mae pob un o’r cyfrifoldebau hyn yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n rheoli arian o ddydd i ddydd.

Please login.