Cau eich prosiect a gyllidwyd gan Ewrop

Nodau ac amcanion Nod y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gau eich prosiect Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) yn llwyddiannus, yn unol â'r gofynion a nodwyd gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a'r Comisiwn Ewropeaidd (EC). Erbyn diwedd y modiwl hwn, byddwch wedi ennyn dealltwriaeth gynhwysfawr o'r broses gau, gan gynnwys:

  • Beth i'w gynnwys yn eich cynllun cau
  • Sut i gadw tystiolaeth
  • Rolau a chyfrifoldebau
  This image has an empty alt attribute; its file name is ESIF-logo-1024x743.jpg

Nod y modiwl hwn yw rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gau eich prosiect Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) yn llwyddiannus, yn unol â’r gofynion a nodwyd gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a’r Comisiwn Ewropeaidd (EC).

Please login.