Cyflwyniad i strwythurau cyfreithiol a statws elusennol y Sector Gwirfoddol

Crëwyd y cwrs hwn i roi cyflwyniad i strwythurau cyfreithiol a statws elusennol y sector gwirfoddol. Bydd yn ddefnyddiol os oes gennych:

  • Awydd i gynyddu eich dealltwriaeth o wahanol fathau o fudiadau gwirfoddol
  • Diddordeb mewn sefydlu mudiad ac angen penderfynu pa un sydd fwyaf addas
  • Awydd i ddeall y gwahaniaeth rhwng mudiadau anghorfforedig a chorfforedig
  • Diddordeb mewn sefydlu elusen neu newid strwythur cyfreithiol eich mudiad
Please login.