Cael mwy o bobl i wirfoddoli yw’r gyfrinach i lesiant unigolion, cymunedau a Chymru fel cenedl. Nod Cefnogi Trydydd Sector Cymru yw helpu mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwirfoddoli a helpu mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr i recriwtio a chefnogi eu gwirfoddolwyr.

Yn yr adran hon, byddwch chi’n dod o hyd i ganllawiau i’ch helpu i ddatblygu eich strategaeth gwirfoddolwyr, polisïau sy’n benodol i wirfoddolwyr ac adnoddau i gefnogi ymgysylltiad â gwirfoddolwyr.

Os ydych chi’n fudiad sy’n gobeithio denu mwy o wirfoddolwyr neu’n fudiad sydd eisiau gwella’r ffordd rydych chi’n rheoli gwirfoddolwyr, mae’r adnoddau hyn yma i’ch helpu.

Yn seiliedig ar eich diddordebau

Gwirfoddoli

Crynodeb Gwithredol Caru Eryri

Mae llawer i’w ddysgu gan dderbynyddion Cynllun Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru; maen nhw wedi bod yn arwain prosiectau arloesol sy’n edrych ar wirfoddoli yn yr…

Crynodeb Gwithredol Caru Eryri
Gwirfoddoli

Gwerthusiad Ymchwilwyr Insight Innovate Trust

Prosiect Innovate Trust yw Ymchwilwyr Insight a ariennir gan Gronfa Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru CGGC. Nod y prosiect oedd nodi sut y gall gweithredu gwirfoddol…

Gwerthusiad Ymchwilwyr Insight Innovate Trust
Cefnogi Gwirfoddolwyr â Phrofiad Byw – Canllaw Arfer Gorau i Gynhwysiant
Gwirfoddoli

Cefnogi Gwirfoddolwyr â Phrofiad Byw – Canllaw Arfer Gorau i Gynhwysiant

Mae Ymddiriedolaeth St Giles wedi creu Canllaw Arfer Gorau ar Gynhwysiant i gefnogi gwirfoddolwyr gyda Phrofiad Byw fel rhan o brosiect a ariennir gan Grantiau…

Cefnogi Gwirfoddolwyr â Phrofiad Byw – Canllaw Arfer Gorau i Gynhwysiant

Adnoddau fesul piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain a rheoli eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector cynaliadwy sy’n ffynnu

Cyllid Cynaliadwy
Grŵp o bobl yn cymryd rhan drwy ddal dwylo

Ymgysylltu a Dylanwadu

Cyfathrebu a Dylanwadu i effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu