Cael mwy o bobl i wirfoddoli yw’r gyfrinach i lesiant unigolion, cymunedau a Chymru fel cenedl. Nod Cefnogi Trydydd Sector Cymru yw helpu mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwirfoddoli a helpu mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr i recriwtio a chefnogi eu gwirfoddolwyr.

Yn yr adran hon, byddwch chi’n dod o hyd i ganllawiau i’ch helpu i ddatblygu eich strategaeth gwirfoddolwyr, polisïau sy’n benodol i wirfoddolwyr ac adnoddau i gefnogi ymgysylltiad â gwirfoddolwyr.

Os ydych chi’n fudiad sy’n gobeithio denu mwy o wirfoddolwyr neu’n fudiad sydd eisiau gwella’r ffordd rydych chi’n rheoli gwirfoddolwyr, mae’r adnoddau hyn yma i’ch helpu.

Yn seiliedig ar eich diddordebau

Gwirfoddoli Ieuenctid: Pecyn Cymorth i’r Trydydd Sector
Gwirfoddoli

Gwirfoddoli Ieuenctid: Pecyn Cymorth i’r Trydydd Sector

Crëwyd y Pecyn Cymorth hwn i helpu i gefnogi’r trydydd sector i ymgysylltu â gwirfoddolwyr ifanc (11 – 18 oed) fel rhan o brosiect a chaeth ei ariannu gan gynllun Grantiau Strategol Gwirfoddoli Cymru.

Gwirfoddoli Ieuenctid: Pecyn Cymorth i’r Trydydd Sector
Cynllun Gwirfoddoli Cyflogwyr Foothold
Gwirfoddoli

Cynllun Gwirfoddoli Cyflogwyr Foothold

Gall Cynlluniau Gweithwyr yn Gwirfoddoli (CGG) neu Wirfoddoli a Gefnogir gan y Cyflogwr (GGC) fel y’i gelwir weithiau fod yn ffordd effeithiol iawn o ychwanegu…

Cynllun Gwirfoddoli Cyflogwyr Foothold
Volunteens: Be Heard. Be Helpful. Adnodd i Athrawon
Gwirfoddoli

Volunteens: Be Heard. Be Helpful. Adnodd i Athrawon

Ariannwyd gan Grantiau Strategol Gwirfoddoli Cymru, mae Foothold Cymru wedi bod yn rhedeg prosiect o’r enw Volunteens: Be Heard. Be Helpful a oedd yn seiliedig…

Volunteens: Be Heard. Be Helpful. Adnodd i Athrawon

Adnoddau fesul piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain a rheoli eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector cynaliadwy sy’n ffynnu

Cyllid Cynaliadwy
Grŵp o bobl yn cymryd rhan drwy ddal dwylo

Ymgysylltu a Dylanwadu

Cyfathrebu a Dylanwadu i effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu