Datblygu strategaeth wirfoddoli

Postiwyd 8th June 2020

Diben y daflen wybodaeth hon yw eich arwain drwy broses feddwl strwythuredig i’ch galluogi i lunio strategaeth gwirfoddolwyr os ydych yn ystyried dod â gwirfoddolwyr i’ch mudiad neu ffurfioli gwirfoddoli yn eich mudiad.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.