Gwirfoddolwyr ac Yswiriant

Postiwyd 10th June 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r mathau gwahanol o yswiriant y gellir eu cael ar gyfer gwirfoddolwyr a ble arall y gallwch fynd i gael rhagor o wybodaeth

Mae’n hanfodol sicrhau yswiriant priodol i staff a gwirfoddolwyr, ac mae hyn yn rhywbeth y dylid ei adolygu’n rheolaidd.

 

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.