Meddwl am Wirfoddoli

Postiwyd 8th June 2020

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli ond ddim yn siŵr beth yr hoffech ei wneud, gall y dewis o gyfleoedd fod yn frawychus. Mae nifer o gwestiynau y gallwch eu gofyn i chi’ch hun a fydd yn eich helpu i ddewis y math iawn o wirfoddoli sy’n addas i chi.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.