Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol

Postiwyd 5th May 2021

Nod Polisi Recriwtio a Dethol yw sicrhau bod ymgeisydd addas ar gyfer y swydd yn cael ei ddethol ar sail ei sgiliau, ei alluoedd a’i brofiad perthnasol.

Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.