Polisi a Gweithdrefn Gwyno

Postiwyd 7th April 2021

Mae’n bwysig bod gan gyflogwyr bolisïau a gweithdrefnau da i arwain rheolwyr yn y modd y maen nhw’n delio â phroblemau yn y gweithle ac i sicrhau bod pob cyflogai’n cael ei drin yn gyfartal. Bydd angen i bolisïau a gweithdrefnau fod yn seiliedig ar y fframwaith cyfreithiol. Mae deddfwriaeth y DU yn gwarchod cyflogeion, felly rhaid i fudiad weithredu’n deg ac yn unol ag arferion rheoli da.

Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.