Gweithio gyda’r Prif Swyddog

Postiwyd 9th October 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn darparu canllawiau ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd ar greu perthynas waith adeiladol â’u Prif Swyddog, a chydag aelodau uwch eraill o’r staff, er mwyn sicrhau y gall y mudiad ffynnu.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.