Dysgu a Datblygu

Postiwyd 24th May 2021

Mae llawer o fudiadau’n cydnabod pwysigrwydd uwchsgilio eu staff i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel. Mae mudiadau’r sector gwirfoddol yn chwarae rhan hanfodol mewn cymdeithas.
Mae eu staff, rheolwyr, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr yn hanfodol i’w llwyddiant. Felly, mae’n hollbwysig bod ganddynt y sgiliau, yr wybodaeth, yr hyder a’r dull cywir i gyflawni nodau’r mudiad.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.