Cynllun Gwirfoddoli Cyflogwyr Foothold

Postiwyd 29th January 2024

Gall Cynlluniau Gweithwyr yn Gwirfoddoli (CGG) neu Wirfoddoli a Gefnogir gan y Cyflogwr (GGC) fel y’i gelwir weithiau fod yn ffordd effeithiol iawn o ychwanegu ystod o wybodaeth a sgiliau arbenigol i fudiad, neu ddwylo ychwanegol i helpu i ddarparu’r gwasanaethau sydd ar gael. Yn y bôn, mae cynllun gweithwyr yn gwirfoddoli (CGG) yn fodd i fusnes alluogi gweithwyr i gyfrannu at eu cymuned leol drwy weithgareddau gwirfoddoli o fewn oriau gwaith arferol.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.