Codi Arian – Digwyddiadau

Postiwyd 8th June 2020

Mae digwyddiadau yn ffyrdd cyhoeddus iawn o godi arian a gallant fod yn gyfle gwerthfawr i godi proffil eich elusen yn ogystal â chodi arian.

Nid digwyddiadau codi arian sy’n darparu’r ffynhonnell fwyaf o incwm i fudiadau, ond gallant fod yn rhan werthfawr o’ch strategaeth codi arian a’ch cymysgedd o incwm gan sicrhau manteision nad ydynt yn rhai ariannol, a gallant arwain at gyfleoedd eraill anuniongyrchol.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.