Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol

Postiwyd 4th June 2020

Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) yn gyfarfod blynyddol ffurfiol gan aelodau cymdeithas, cwmni, elusen neu fudiad arall, at ddibenion cynnal etholiadau ac adrodd ar ddigwyddiadau’r flwyddyn.

Mae’r gofyniad i gynnal cyfarfod AGM wedi’i gynnwys yn nogfen lywodraethu’r rhan fwyaf o fudiadau gwirfoddol ac mae’n ofyniad cyfreithiol ar gyfer y mwyafrif o elusennau a chwmnïau.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.