Help ac Arweiniad

Rydyn ni’n gwybod bod y sector gwirfoddol yng Nghymru yn wynebu llawer o heriau ac mae’r Hwb Gwybodaeth yma i estyn help llaw  – gyda rhedeg eich mudiadau, dod o hyd i gyllid, recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr a mwy. Bydd y tudalennau hyn yn eich tywys drwy rai o’r pynciau a’r pethau pwysicaf i’w hystyried i helpu pob mudiad i redeg eu hunain yn well.


Sut allwn ni helpu?


Adnoddau

Iechyd a Diogelwch
Llywodraethu Da

Iechyd a Diogelwch

Cynlluniwyd y canllawiau hyn er mwyn eich cyflwyno chi, fel elusen neu fudiad sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, i’ch cyfrifoldebau iechyd a diogelwch.

Iechyd a Diogelwch
Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach
Llywodraethu Da

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach

Os ydych chi eisiau dechrau elusen fach, bydd angen cyfres o reolau arnoch sy’n esbonio beth mae’r elusen yn ei wneud a sut y caiff ei rhedeg.

Cyfansoddiad enghreifftiol ar gyfer sefydlu elusen fach
Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol
Llywodraethu Da

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol

Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) yn gyfarfod blynyddol ffurfiol gan aelodau cymdeithas, cwmni, elusen neu fudiad arall, at ddibenion cynnal etholiadau ac adrodd ar ddigwyddiadau’r flwyddyn.

Cyfarfodydd cyffredinol blynyddol effeithiol
Information and resources

Adnoddau

Yr holl offer ac adnoddau sydd arnoch eu hangen i ddysgu, datblygu a llwyddo.

Adnoddau
Menyw yn dysgu ar-lein

Parth Dysgu

Amrediad o gyrsiau e-ddysgu wedi’u teilwra’n benodol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru.

Parth Dysgu
English

Eich Rhwydwaith

Eich lle chi i gysylltu ag eraill, rhannu arferion da, llwyddiannau a heriau a chefnogi’ch gilydd.

Eich Rhwydwaith