Yr Ymchwiliad Disgyblu

Postiwyd 7th April 2021

Mae pob polisi disgyblu’n seiliedig ar yr egwyddor na fydd unrhyw gamau disgyblu’n cael eu cymryd yn erbyn unrhyw gyflogai nes bydd ymchwiliad llawn wedi’i gynnal i’r amgylchiadau. Mae’r daflen wybodaeth hon yn egluro sut i gynnal ymchwiliad disgyblu.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.