Cynllunio Ymgyrch

Postiwyd 28th July 2021

Bydd y daflen wybodaeth hon yn trafod y gwahaniaeth rhwng ymgyrchu a lobïo, ynghyd ag awgrymiadau ar sut dylai grwpiau’r trydydd sector gynllunio eu hymgyrch, ystyriaeth o Ganllawiau’r Comisiwn Elusennau ar y pwnc, a ble i gael rhagor o wybodaeth.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.