Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a Recriwtio Mwy Diogel

Postiwyd 2nd July 2020

Mae’n hanfodol bod mudiadau trydydd sector yn cynnal gwiriadau cefndirol priodol
ar staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Dylai’r defnydd o wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS, neu’r CRB gynt) fod yn rhano’ch dull cyffredinol o ddiogelu ac wedi’i nodi yn eich polisi ac arferion recriwtio mwy diogel.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.