Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Postiwyd 26th October 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon wedi’i dylunio i roi trosolwg i chi o’r prif bethau y bydd angen i reolwyr mudiadau cymunedol eu hystyried wrth ymgymryd â phrosiect Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT).

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.