Treuliau Gwirfoddolwyr

Postiwyd 4th March 2021

Mae ad-dalu treuliau yn fater cyfle cyfartal. Darganfu ymchwil i rwystrau posibl at wirfoddoli mai’r diffyg talu am dreuliau oedd y ffactor mwyaf a oedd yn atal pobl rhag cymryd rhan.

Mae gwirfoddolwyr yn rhoi eu hamser o’u gwirfodd – rhodd sydd â gwerth ariannol sylweddol.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.