Sut i Gyflwyno Tystiolaeth a Rhoi Tystiolaeth Ar Lafar

Postiwyd 29th January 2021

Mae gan Senedd Cymru nifer o bwyllgorau y mae eu rolau’n ymwneud â chynnal ymchwiliadau i benderfyniadau polisi a wneir gan Lywodraeth Cymru neu archwilio deddfwriaeth newydd arfaethedig. Fel rhan o’r gwaith hwn, maen nhw’n galw’n rheolaidd am dystiolaeth gan fudiadau ac unigolion er mwyn eu cynorthwyo i gael gwell dealltwriaeth o’r maes polisi dan sylw a sut y caiff ei gyflawni ar lawr gwlad, neu er mwyn pennu effaith cyfraith newydd arfaethedig.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.