Sut i ddefnyddio Canllaw Codi Arian Ar-lein Localgiving

Postiwyd 9th June 2020

Local Giving

Mae’r canllaw yma wedi cael ei gynllunio i helpu sefydliadau ledled Cymru i elwa o godi arian ar-lein a defnyddio hynny i greu ffrwd incwm newydd. Mae’n darparu gwybodaeth gynhwysfawr a thasgau ar gyfer achosion, i weithio drwyddyn nhw’n annibynnol neu gyda chefnogaeth. Gall y ddogfen gyfarwyddyd yma gynorthwyo gyda hyn a hefyd bydd o ddefnydd i sefydliadau cefnogi’r trydydd sector sy’n dymuno cyflwyno’r adnodd hwn yn rhan o’u rhwydwaith. Mae croeso i chi rannu’r canllaw fel sy’n briodol.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.