Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru

Postiwyd 9th November 2020

Senedd Cymru yw corff deddfwriaethol Cymru. Ei rôl yw craffu ar waith Llywodraeth Cymru a dwyn y Llywodraeth i gyfrif.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.