Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr

Postiwyd 20th July 2020

Mae’n bwysig bod pob mudiad yn cymryd cyfrifoldeb am eu gweithdrefnau recriwtio gwirfoddolwyr a bod ganddynt system i asesu addasrwydd y ddwy ochr. Mae hon yn broses barhaus.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.