Rheoli pryderon sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr

Postiwyd 20th July 2020

Er bod cynnwys gwirfoddolwyr yn brofiad positif i bawb sy’n gysylltiedig fel arfer, weithiau mae pethau’n mynd o chwith mewn unrhyw raglen wirfoddoli.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.