Rheoli adeiladau – Rhwymedigaethau cyfreithiol ac atebolrwyddau cost

Postiwyd 4th August 2020

Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi trosolwg o’r prif bethau y bydd angen i reolwyr adeiladau cymunedol eu hystyried mewn perthynas â chwrdd â’u hymrwymiadau cyfreithiol ac atebolrwyddau cost o redeg eu hadeilad(au).

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.