Recriwtio, Dethol a Sefydlu

Postiwyd 14th September 2020

Recriwtio, dethol a sefydlu’r bobl sydd ar eich bwrdd neu bwyllgor rheoli yw un o’r prosesau pwysicaf y gall mudiad gwirfoddol ei wneud.

Bydd bwrdd cytbwys ac amrywiol yn darparu cyfeiriad ac yn meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu’r mudiad.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.