Recriwtio, Dethol a Chynefino Gwirfoddolwyr

Postiwyd 25th January 2021

Cyn cynnwys gwirfoddolwyr, mae’n werth treulio ychydig o amser yn ystyried sut i’w cynnwys orau yn eich mudiad.

Rhaid i fudiad nodi tasgau sy’n briodol i’r gwirfoddolwyr eu cyflawni, cyn y broses recriwtio a dethol.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.