Pwy sy’n fy Nghynrychioli?

Postiwyd 14th October 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu gwahanol lefelau o sefydliadau a etholwyd yn ddemocrataidd yng Nghymru a fydd yn helpu pobl i ateb y cwestiwn ‘pwy sy’n fy nghynrychioli?’ Bydd hefyd yn edrych ar y prif faterion y mae pob corff yn ymdrin â nhw, i’w gwneud hi’n haws i bobl ddeall at bwy ddylent fynd atynt i gael help gyda materion penodol.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.