Polisi Hawl i Wneud Cais Gweithio’n Hyblyg

Postiwyd 23rd June 2021

Dylai mudiadau gael polisi sy’n amlinellu hawl cyflogai i weithio’n hyblyg, ac sy’n ystyried hawliau statudol sylfaenol. Mae gan gyflogeion yr hawl i wneud cais gweithio’n hyblyg:

• Os ydynt yn cael eu cyflogi gennych ers o leiaf 26 wythnos
• Os ydynt yn cael eu hystyried fel gweithwyr cyflogedig yn unol â’r gyfraith
• Os nad ydynt wedi gwneud cais gweithio’n hyblyg arall yn y 12 mis diwethaf

Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.