Polisi Disgyblu ac Ymddygiad Cyflogeion

Postiwyd 23rd June 2021

Mae’r polisi hwn yn gymwys i’r holl staff cyflogedig a’i nod yw sicrhau cysondeb a thriniaeth deg wrth ymdrin â materion ymddygiad annerbyniol neu ymarweddiad amhriodol.

Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.