Polisi Diogelu – Canllawiau

Postiwyd 9th November 2020

Dylai pob mudiad sy’n gweithio gyda phlant (unrhyw un nad yw’n 18 oed eto) ac oedolion mewn perygl roi polisi diogelu ar waith sy’n nodi sut mae’n bwriadu cadw’r bobl hynny’n ddiogel. Rydyn ni wedi newid o gynnig templed i ddarparu taflen gynorthwyol ar gyfer datblygu eich polisi.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.