Polisi Dileu Swyddi

Postiwyd 7th June 2021

Gall newidiadau yn y galw am wasanaethau, lefelau cyllido, a/neu yr angen i newid o ganlyniad i ddatblygiadau technolegol neu sefydliadol arwain at yr angen i leihau lefelau staffio mewn mudiad.

Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.