Polisi a Gweithdrefn Tadolaeth

Postiwyd 17th May 2021

Dylai mudiad fod â pholisi ar waith sy’n nodi hawliau cyflogeion i absenoldeb a thâl tadolaeth, sy’n ystyried yr hawliau statudol lleiaf. Ni all cyflogwr roi cyflogai dan anfantais na’i ddiswyddo am gymryd, neu geisio cymryd, absenoldeb tadolaeth.

Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.